skip to Main Content

Uteliv

Fysiskt aktivitet utomhus är inte bara roligt utan har vetenskapligt belagda hälsofördelar. Hälsovinsterna är så markanta att Svenska staten har valt att sponsra aktiviteter ekonomiskt genom friskvårdsbidraget. Vi kan också få fysisk aktivitet utskrivet på recept. Så här säger region Skåne.
Du kan använda friskvårdsbidraget till alla våra turer, det tycker vi är bra!