skip to Main Content

Här finns information samlat kring första hjälpen för de som har genomfört en kurs hos Sweden Outdoor

Du som hjälpare behöver kontrollera så att det inte är någon fara för:

  • Dig
  • De runt omkring
  • Platsen
  • Den drabbade

Finns det livshotande faror, bedöm och försök minimera dem. Du ska aldrig utsätta dig för livsfara det kan då bli två drabbade

Extrem blödning, försök stoppa blödningen genom direkt tryck. Använd sedan ett avsnörande förband (tourniquet)

Hjärtstopp, en drabbad som är medvetslös och inte andas -> påbörja hjärt- och lungräddning enligt Svenska HLR rådets riktlinjer

Kontrollera att luftvägen är fri

Överväg även om det kan finnas en nackskada

Kontrollera andning, normal andningsfrekvens för en vuxen person är mellan 12-20 andetag per minut. Kontrollera även att bröstkorgen höjer sig symmetriskt och att det inte finns några indragningar
Cirkulationen kan kontrolleras genom att känna efter pulsen, börja med att söka efter puls i handleden. Normal vilopuls är mellan 60-80 slag/minut (detta är individuellt och kan vara både lägre och högre).

Känner du inte puls i handleden, prova att lägga den drabbade på rygg och höj eventuellt benen (ovanför hjärthöjd)

Kontrollera medvetandet genom AVPU

A – Alert, vaken
V – Vokal, reagerar på tal
P – Pain, reagerar på smärta
U – Unresponsive, reagerar inte alls

Vid misstanke om stroke, kontrollera enligt AKUT (ansikte, kropp, uttal, tid)

Gå igenom den drabbade och sök efter skador, glöm inte “undersidan”. Skydda den drabbade mot nedkylning