skip to Main Content

Rättigheter och skyldigheter

Allemansrätten ger dig rätten att färdas över privat mark i naturen och vistas på marken tillfälligt. När du vistas på en plats har du rätt att bland annat plocka bär, svamp och andra växter, övernatta och göra upp eld.
När det kommer till skyldigheter är det däremot svårare att avgöra vad som är okej och inte. Det kan exempelvis vara definitionen av att vistas ”tillfälligt” på en plats samt veta hur mycket av någonting man får plocka. Det lättaste sättet att kunna avgöra detta är att utgå ifrån Naturvårdsverkets sammanfattning: ”Inte störa – inte förstöra”. Du får till exempel inte störa markägaren eller djuren, och du får heller inte riva upp blåbärsbuskarna när du plockar dess bär eller bryta loss grenar för att göra upp eld.

Naturvårdsverkets sammanfattning: ”Inte störa – inte förstöra”

Elda i naturen

Allemansrätten ger oss många rättigheter, men tänk på att rätten att elda inte alltid gäller. Om du ska göra upp en eld måste du göra det på en passande underlag som grus och sand för att minimera spridningsrisken. Om du trots detta gör upp en eld på exempelvis mossa eller annan brännbar yta finns det risk att det prider sig eller att det ligger kvar glöder efter att du har lämnat platsen som sedan flammar upp. Undvik alltid att elda på och intill bergshällar och stenblock då dessa kan spricka och bilda ärr i naturen som aldrig läker.
Att hitta virke för din eld är enkelt i vissa fall, och rent av omöjligt i andra. Du får enbart elda med det som ligger på marken och inte är vindfällt. Exempelvis kottar, barr och kvistar går bra, medans grenar från träd och växande gräs ej är tillåtet. Om du vistas inom dedikerade friluftsområden kan det finnas ved utplacerad vilket blir väldigt användbart i regnigt väder.
Råder det eldningsförbud får du enbart använda kolgrillar och små friluftskök. Trots att du finner en eldstad får du inte göra upp eld vid eldningsförbud. Och kom ihåg att i naturreservat och nationalparker gäller ibland andra regler.

Övernattning och tältning

Som regel utgår man från att övernattning enbart är tillåtet en natt och att man ska hålla avstånd från markägarens bostad. Men om du är mycket långt borta från markägaren kan detta diskuteras och övernattning flera nätter leder då mycket sällan till straff.
Om du ska tälta inom ett naturreservat eller nationalpark ska du ha i åtanke att det enbart är tillåtet på markerade platser – om inget annat skrivs – och att det förekommer tältningsförbud. En annan plats där det ibland är tältningsförbud är friluftsområden.
Tänk alltid på att aldrig slå upp din lägerplats på använd betesmark, jordbruk eller plantering. En bra tumregel är att utgå ifrån att hitta mark som inte används av någon och som du påverkar så lite som möjligt när du slår upp tältet.

Plocka blommor, bär och svamp

När du plockar blommor, bär, svamp eller dylkigt i naturen måste du tänka på att det förekommer fridlysta växter. Olika fridlysta växter har olika regler. Vissa får du plocka som bucket för privat bruk (ej försäljning) så länge du du ej gräver upp de med rötterna, medans andra får du varken plocka, ta bort eller skada frön på. Du kan läsa mer om fridlysta arter här.
Lagtexterna gällande detta måste ibland tolkas lite fritt. Enligt lagtexten får du inte plocka mossa utan markägarens tillsåtnd. Men i små mängder – och ej för försäljning – ska detta gå bra. Dessutom involverar lagen att man ej får plocka stenar. Men som de flesta delar av allemansrätten handlar det om tolknig och mängd. Att ta flera stora stenar är ej tillåtet, men några få mindre ska absolut inte vara några problem.
Bär och svamp får inte plockas så länge de står på rot eller sitter på ris. Dock är det fritt att plocka svamp som växer på marken (där allemansrätten gäller). Om du har turen att finna tryffel i skogen bör du unvika att plocka denna då rättsläget gällande denna svamp är oklar då den oftast behöver grävas upp.
Att plocka bär är tillåtet i både stora som små grupper, privat som kommersiellt bruk. Däremot bör alltid den som arrangerar plockningen ha talat med markägaren innan. Markägaren har enbart rätt att stoppa detta om det leder till någon form av skada (att bli störd räknas ej som skada).

Om du planerar att plocka nötter och ollon måste du tyvärr tänka om då dessa ej inte ingår i allemansrätten. Om du är på jakt efter något av dessa kan du alltid be markägaren om lov.
Skulle du stöter på en ödetomt har du rätt att plocka förvildada frukter och bär. Men notera att det förekommer andra regler än de som är skrivna här inom vissa naturreservat och nationalparker.

Källa: friluftskanalen.se