skip to Main Content

Grundläggande Säkerhet och RäddningsTeknik
Utbildningen syftar till att gå igenom grundläggande kunskaper i teori och praktik för att hantera säkerhet i samband med paddling i skyddade vatten, upp till gröna förhållanden. Utbildningen är grenöverskridande, och deltagaren får genomföra praktiska övningar i flera kanottyper.

För vem?
Utbildningen riktar sig till dig som är verksam på eller kring vatten. Den rekommenderas till enskilda paddlare och till ledare som tar hand om grupper i paddling. Utbildningen är förkunskapskrav för den som vill gå kanotförbundets Havskajakledare 1 och Kanadensarledare 1.

Åldersgräns 15 år (deltagare under 18 år behöver vårdnadshavares medgivande).

Förkunskapskrav
Detta är en grundkurs, inga förkunskaper krävs.

Omfattning
8 timmar.

Teori varvas med praktiska övningar och reflektioner. Här följer några exempel på kursinnehållet.

  • Riskbedömning och säkerhetsplan
  • Kallvatten-kunskap
  • Att larma
  • Räddningar från land
  • Kasta lina
  • Bogsering av kanot
  • Kamraträddning
  • Självräddning
  • STOP: Stanna, Tänk, Observera, Planera
  • Prioritering av insats: 1. Sig själv, 2. Gruppen, 3. Simmare, 4..Utrustning

Ovanstående är bara exempel och kursen innehåller mycket mer

Kommande kurser

Kurser genomförs på förfrågan
Ring Peter 0706-307900