skip to Main Content

Grönt paddelpass träning och examination

Träning grönt paddelpass 800 kr (lördag 17/8)
Vi genomför träning inför examination alternativt att du vill finslipa din teknik.

Examination grönt paddelpass 800 kr (söndag 18/8)
Det kommer finnas möjlighet att välja antingen förmiddag eller eftermiddag. Skriv gärna i anmälan om det är något speciellt du vill öva/prova

 

Teknik

 • Lyfta, bära och lägga i kanoten
 • Effektiv paddling framåt
 • Paddla bakåt
 • Stanna
 • Förflytta kanoten i sidled
 • Låg stöttning
 • Akterroder
 • Styra med roder beroende på kajak
 • Svänga med lågt stöd
 • Vända och svänga
 • Kantning och lutning
 • Paddla till bryggan och stig ur kajaken
 • Lägg kanoten säkert på land

Progression – att prova på

 • Hög stöttning
 • Stävräddning
 • Sidoförflyttning under fart
 • Vrickning som stöd (sculling)

Säkerhet
Förutom en tangering av den första och gula nivån, vad gäller personlig skyddsutrustning och vattenvana ingår på nivå 2 grön olika räddningstyper.

 • Självräddning – Kanotisten uppmanas välta, samla ihop utrustning och ta sig upp i kajaken för fortsatt färd, alternativt simma till land, tömma och sedan ta sig i kajaken igen.
 • Kamraträddning – Vidare ingår räddning på djupt vatten, och där både vara den som räddar och den som blir räddad med hjälp av kamraträddning.

Miljö och Uppförande
Vad gäller miljö och uppförande gäller samma principer som på den föregående gula nivån. De tre grundbudskapen är:

 • Känn till din kapacitet och håll dig inom dessa ramar
 • Respektera naturen
 • Följ principerna om Fair Play vid träning och tävling

Mer information om grönt paddelpass hittar du hos Svenska Kanotförbundet