Certifierad Trailledare

Certifierad Trailledare är en certifierad Outdoorledare med inriktning mot traillöpning. Trailledare kan du bli på två olika sätt:

Alternativ 1

Genom att välja inriktning mot Traillöpning vid anmälan till certifierad Outdoorledare. Detta innebär att de praktiska uppgifter du gör under utbildningen kommer bygga på traillöpning samt att du får genomgå ett extra kvällspass under utbildningen.

Alternativ 2

Genom att efter utbildning till certifierad Outdoorledare gå Steg 2 – Traillöpning.

Varumärkena

Trailledare© och Outdoorledare© är varumärkesskyddat av Nordic Preparedness. Därmed är det endast Nordic Preparedness som kan utfärda certifiering som Trailledare och Outdoorledare. Det är inte heller tillåtet att kalla sig Trailledare/Outdoorledare utan att ha erhållit certifiering.

Anmälan

Anmälan och mer information om Certifierad Outdoorledare hittar du här!

Anmälan och mer information Steg 2- Traillöpning hittar du här!

Kvalitetsmodeller

Denna utbildning bygger på följande kvalitetsmodeller:

Nivå & förkunskaper

Detta är en förmågeutbildning med kombinerad grund och fördjupning. Förkunskapskrav är karta och kompass.

Längd

Beroende på val av tillvägagångssätt. Antingen en veckas Outdoorledarutbildning med ett extra kvällspass alternativt en vecka + en helg.

Plats

De flesta tillfällen genomförs på Kullaberg

Detta ingår

Kursmaterial
Karta

PHAST – Phase Training.

Uppbyggnaden av utbildningen följer en systematiskt modell för urval av pedagogiska modeller och innehåll. Se www.phast.se 

ICM – Incident and crisis management.

En modell för översyn och uppbyggnad av systematiskt säkerhetsarbete.

QAP – Quality in activity planning.

En modell för systematisk riskhantering och kvalitetssäkrat informationsflöde gentemot deltagarna.

SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Nordic Preparedness är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF, vilket medför att vi följer deras kvalitetsmodeller.

ERC– European Resuscitation Counsil

ERC är europeiska standardiseringen för första hjälpen, vilket bygger på aktuell forskning. Vi tillämpar ERC:s riktlinjer.

HLR-rådet – Svenska organisationen för hjärt- och lungräddning

HLR-rådet är den svenska instansen för kvalitetssäkras hjärt- och lungräddning (HLR). Vi följer HLR-rådets standarder för HLR.