Steg 2 – Traillöpning

Steg 2-utbildningen genomförs under tre intensiva dagar under vilka deltagarna får ta del av erfarna ledares kompetens och erfarenhet inom gruppledning av aktiviteten.

Utbildningen genomförs såväl teoretiskt som praktiskt. Deltagarna kommer att få både uppleva och genomföra gruppaktivitet. Utbildningen innehåller bland annat:

  • Tillämpad riskhantering
  • Ledarskap
  • Planering av gruppaktivitet
  • Teknik och säkerhet
  • Anpassad sjukvård

 

Efter genomgången Steg 2 – Traillöpning får du påbyggnadstiteln certifierad Trailledare. Läs mer här!

Nivå & förkunskaper

Detta är en fördjupningsutbildning. Läs mer om nivåerna här
Förkunskapskrav är godkänd certifieringsutbildning till Outdoorledare.

Längd

3 dagar

Plats

De flesta tillfällen genomförs på Kullaberg

Detta ingår

Kursmaterial
Karta

Kvalitetsmodeller

Denna utbildning bygger på följande kvalitetsmodeller:

PHAST – Phase Training.

Uppbyggnaden av utbildningen följer en systematiskt modell för urval av pedagogiska modeller och innehåll. Se www.phast.se 

ICM – Incident and crisis management.

En modell för översyn och uppbyggnad av systematiskt säkerhetsarbete.

QAP – Quality in activity planning.

En modell för systematisk riskhantering och kvalitetssäkrat informationsflöde gentemot deltagarna.

SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Nordic Preparedness är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF, vilket medför att vi följer deras kvalitetsmodeller.

ERC– European Resuscitation Counsil

ERC är europeiska standardiseringen för första hjälpen, vilket bygger på aktuell forskning. Vi tillämpar ERC:s riktlinjer.

HLR-rådet – Svenska organisationen för hjärt- och lungräddning

HLR-rådet är den svenska instansen för kvalitetssäkras hjärt- och lungräddning (HLR). Vi följer HLR-rådets standarder för HLR.