Steg 2 – Säkerhet och ledarskap i vatten

Steg 2-utbildningen genomförs under tre intensiva dagar under vilka deltagarna får kunskaper om risker, ledarskap och livräddning i vattenmiljöer.

Utbildningsinnehåll
Utbildningen genomförs såväl teoretiskt som praktiskt. Deltagarna kommer att få både uppleva och genomföra gruppaktivitet.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Tillämpad riskhantering
  • Ledarskap
  • Planering av gruppaktivitet
  • Teknik och säkerhet
  • Anpassad sjukvård

Utbildningstid
Utbildningen är förlagd under tre dagar, där teori kommer att varvas med praktik. Ett övergripande tidsschema kan se ut så här:

Dag 1
kl. 8-19

Dag 2
kl. 8-21

Dag 3
kl.8-17

Nivå & förkunskaper

Detta är en fördjupningsutbildning. Läs mer om nivåerna här
Förkunskapskrav är godkänd certifieringsutbildning till Outdoorledare.

Längd

3 dagar

Plats

De flesta tillfällen genomförs på Kullaberg

Detta ingår

Kursmaterial
Karta

PHAST – Phase Training.

Uppbyggnaden av utbildningen följer en systematiskt modell för urval av pedagogiska modeller och innehåll. Se www.phast.se 

ICM – Incident and crisis management.

En modell för översyn och uppbyggnad av systematiskt säkerhetsarbete.

QAP – Quality in activity planning.

En modell för systematisk riskhantering och kvalitetssäkrat informationsflöde gentemot deltagarna.

SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Nordic Preparedness är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF, vilket medför att vi följer deras kvalitetsmodeller.

ERC– European Resuscitation Counsil

ERC är europeiska standardiseringen för första hjälpen, vilket bygger på aktuell forskning. Vi tillämpar ERC:s riktlinjer.

HLR-rådet – Svenska organisationen för hjärt- och lungräddning

HLR-rådet är den svenska instansen för kvalitetssäkras hjärt- och lungräddning (HLR). Vi följer HLR-rådets standarder för HLR.