Sjukvård

Olyckor händer även om vi gör allt rätt. Goda kunskaper, bra förberedelser och mental beredskap kan göra stor skillnad för dig och dina deltagare.

Att ha en grundläggande kunskap i att ta hand om en skadad person gör att du blir tryggare som ledare. Genom att lära sig ett strukturerat omhändertagande enligt L-C-A-B-C-D-E så har du grunden klar. Under utbildningarna skapar du en referensbank av olika händelser vilket gör att du mer eller mindre medvetet kommer att kunna använda detta när något har inträffat. Du får också en grund i hur du kan hjälpa andra och själv bearbeta otäcka händelser.

Det är aldrig en fråga OM olyckor kommer inträffa, utan NÄR olyckor inträffar.