Riskassesment vid utlandsresor

Vid resor med grupper utomlands är det av stor vikt att göra det förarbete som krävs för att kunna genomföra aktiviteten säkert. Var ligger närmsta sjukhus? Hur tar man sig dit? När ha de öppet? Var kan man ringa? Frågorna är många! Under denna fördjupningsutbildning kompletterar vi riskanalyserna med ett block om hur du bygger en kompletterande risk assessment inför utlandsresor.

Utbildningsinnehåll
Utbildningen genomförs såväl teoretiskt som praktiskt. Deltagarna kommer att få både uppleva och genomföra gruppaktivitet.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Riskanalyser
  • Olyckor och sjukdomar i andra länder
  • Olycksberedskap
  • Säkerhetsinformation som är bra att veta
  • Att resa i andra kulturer
  • Hur får jag tag i den information jag behöver?

Nivå & förkunskaper

Detta är en fördjupningsutbildning. Läs mer om nivåerna här
Förkunskapskrav är godkänd certifieringsutbildning till Outdoorledare.

Längd

1 dagar

Plats

Helsingborg

Detta ingår

Kursmaterial

PHAST – Phase Training.

Uppbyggnaden av utbildningen följer en systematiskt modell för urval av pedagogiska modeller och innehåll. Se www.phast.se 

ICM – Incident and crisis management.

En modell för översyn och uppbyggnad av systematiskt säkerhetsarbete.

QAP – Quality in activity planning.

En modell för systematisk riskhantering och kvalitetssäkrat informationsflöde gentemot deltagarna.

SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Nordic Preparedness är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF, vilket medför att vi följer deras kvalitetsmodeller.

ERC– European Resuscitation Counsil

ERC är europeiska standardiseringen för första hjälpen, vilket bygger på aktuell forskning. Vi tillämpar ERC:s riktlinjer.

HLR-rådet – Svenska organisationen för hjärt- och lungräddning

HLR-rådet är den svenska instansen för kvalitetssäkras hjärt- och lungräddning (HLR). Vi följer HLR-rådets standarder för HLR.