På egen risk är ett väl använt begrepp vid aktiviteter. Begreppet ger sken av att arrangören avsäger sig säkerhetsansvaret under eventet och att deltagaren själv ansvarar för säkerheten.

Det är som arrangör inte möjligt att avsäga sig säkerhetsansvaret i Sverige.

Produktsäkerhetslagen är tydlig. Lagen ställer krav på att alla tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. Enligt lagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet. För att säkerställa låg risk vid ett event krävs ett aktivt olycksförebyggande arbete.

Som arrangör har man ett heltäckande ansvar att i den mån det är möjligt säkerställa säkerheten och förebygga olyckor, och att informera om de risker som deltagarna utsätter sig för genom att delta i eventet. Som deltagare har du även ett ansvar att följa arrangörens direktiv.

Genom att använda begreppet ”på egen risk” vilseleds deltagarna att tro att arrangören inte har något ansvar, och att man som deltagare inte heller kan avkräva arrangören på ansvar om en olycka sker.

Hur kan en arrangör arbeta med risk och säkerhet under ett event? Genom dokumenterade riskanalyser, systematiskt säkerhetsarbete och förberedande planering.

En arrangör som har gjort sina förberedelser som de ska behöver inte använda begreppet ”på egen risk”.

Varför används begreppet? Vi tror inte att man medvetet vilseleder deltagare. Vi tror att det beror på okunskap. Okunskap kring hur man som eventarrangör kan och bör arbeta med kvalitet, risk och säkerhet, och okunskap kring vilka krav som lagstiftningen egentligen ställer.

Under våra utbildningar får du bästa möjliga verktyg för att uppfylla lagstiftningens krav!