Överlevnad i terräng

Under denna två dagar långa utbildning ges du en inblick i det som kan hända i naturen. Vi tar oss ut i djup skog och övar sjukvård och praktiskt överlevnad.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen genomförs såväl teoretiskt som praktiskt.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Grundläggande sjukvård – teori och praktik
  • Karta och kompass – grund
  • Utrustning och klädsel
  • Riskanalyser – att tänka steget längre

 

Nivå & förkunskaper

Detta är en fördjupningsutbildning. Läs mer om nivåerna här
Förkunskapskrav är godkänd certifieringsutbildning till Outdoorledare.

Längd

2 dagar

Plats

De flesta tillfällen genomförs på Kullaberg

Detta ingår

Kursmaterial
Karta

PHAST – Phase Training.

Uppbyggnaden av utbildningen följer en systematiskt modell för urval av pedagogiska modeller och innehåll. Se www.phast.se 

ICM – Incident and crisis management.

En modell för översyn och uppbyggnad av systematiskt säkerhetsarbete.

QAP – Quality in activity planning.

En modell för systematisk riskhantering och kvalitetssäkrat informationsflöde gentemot deltagarna.

SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Nordic Preparedness är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF, vilket medför att vi följer deras kvalitetsmodeller.

ERC– European Resuscitation Counsil

ERC är europeiska standardiseringen för första hjälpen, vilket bygger på aktuell forskning. Vi tillämpar ERC:s riktlinjer.

HLR-rådet – Svenska organisationen för hjärt- och lungräddning

HLR-rådet är den svenska instansen för kvalitetssäkras hjärt- och lungräddning (HLR). Vi följer HLR-rådets standarder för HLR.