Om Nordic Preparedness

Kvalitet, effektivitet och professionalism

Nordic Preparedness AB är ett familjeägt aktiebolag som skapades hösten 2015. Huvudverksamheten utgörs av konsulttjänster inom beredskapsplanering, övning, utbildning, projektledning, kriskommunikation, CBRNE och organisationsutveckling. Ett ben i huvudverksamheten bedrivs inom anpassad sjukvård för företag.

Nordic Preparedness verksamhet syftar till att stärka organisationers inre förmåga. En organisation som är förberedd för att hantera större händelser kommer lättare kunna minska händelsens konsekvenser, både för de drabbade och för organisationen. Genom utbildning, planering och övning stärker vi organisationers stabilitet.

Huvudkontoret finns i centrala Helsingborg och företaget bedriver verksamhet i hela Sverige.

Nordic Preparedness AB ersätter tidigare kunskapsföretaget no-RISK.

Finns ingen webb än!

Nordic Preparedness Education

Inom Education återfinns öppna utbildningar som genomförs med öppen anmälan. Detta är ett område som idag är begränsat och som kommer utvecklas under våren 2017.

www.preparedness.se

Nordic Preparedness Consulting

Inom Consulting erbjuds konsultverksamhet inom utbildning, övning, strategisk planering och projektledning inriktat mot samhällsskydd, civilt försvar, krishantering och kriskommunikation.

www.preparednessoutdoor.se

Nordic Preparedness Outdoor

Inom Outdoor återfinns utbildningar inom ledarskap och entreprenörskap kopplat till outdoor och idrottsevent.

www.paramedic.se

Nordic Preparedness Paramedic

Inom Paramedic bedrivs utbildningsverksamhet inom första hjälpen, HLR, D-HLR, Barn-HLR och andra utbildningar kopplade till akut omhändertagande.