Outdoorledare och Trailledare

Vi vänder om! Under det senaste året har ledarskaps- och yrkesutbildningen för outdoor gått under benämningen certifierad Trailledare. Trailledare visade sig vara starkt förknippat med traillöpning och det var svårt att bredda associationerna titeln till att fullt ut täcka in all outdoor. Nu lanserar vi därefter en parallelltitel; certifierad Outdoorledare. Även detta är en varumärkesskyddad titel och det är idag endast Nordic Preparedness Outdoor som får utbilda till Outdoorledare. Outdoorledaren är ledaren med spetskompetenser inom riskhantering, säkerhet, trygga upplevelser och kundbemötande.

Titeln Trailledare finns kvar och är nu Outdoorledaren med inriktning mot traillöpning. Denna titel kan man få på två sätt, antingen genom att välja traillöpningsinriktning på sin Outdoorledareutbildning eller genom att gå en fortbildning i Steg 2- Traillöpning. Läs mer under Utbildningar!