Marknadsföring för outdoorentreprenörer

För dig som företagare är marknadsföringen viktig. Det är något du måste arbeta aktivt med hela tiden, både inför starten och när företaget har kommit igång. Du måste hitta olika sätt att tala om för kunderna att du finns så att de kan välja just din vara eller tjänst. Under denna utbildning ges du en introduktion i marknadsföringens magiska värld, fallgropar, genvägar och genom praktiska jämförelser med framgångsrika outdoorföretagare så hittar vi nycklar till framgångsrik marknadsföring.

Innehåll

  • Marknadsföring – Grund
  • Varumärke
  • Sociala medier och webb
  • Hur utforma information för kunderna?
  • Målgruppsanalys
  • Konkurrentanalys
  • Att arbeta med referensgrupper

Nivå och förkunskaper

Detta är en grundutbildning. Läs mer om nivåindelningen här!

Inga förkunskaper krävs.

Längd

2 dagar.

Plats

Centrala Helsingborg

Detta ingår

Kursmaterial

Kvalitetsmodeller

Denna utbildning bygger på följande kvalitetsmodeller:

PHAST – Phase Training.

Uppbyggnaden av utbildningen följer en systematiskt modell för urval av pedagogiska modeller och innehåll. Se www.phast.se 

ICM – Incident and crisis management.

En modell för översyn och uppbyggnad av systematiskt säkerhetsarbete.

QAP – Quality in activity planning.

En modell för systematisk riskhantering och kvalitetssäkrat informationsflöde gentemot deltagarna.

SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Nordic Preparedness är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF, vilket medför att vi följer deras kvalitetsmodeller.

ERC– European Resuscitation Counsil

ERC är europeiska standardiseringen för första hjälpen, vilket bygger på aktuell forskning. Vi tillämpar ERC:s riktlinjer.

HLR-rådet – Svenska organisationen för hjärt- och lungräddning

HLR-rådet är den svenska instansen för kvalitetssäkras hjärt- och lungräddning (HLR). Vi följer HLR-rådets standarder för HLR.