Ledarskap & entreprenörskap

Ledarskap och entreprenörskap är två begrepp som är tätt sammankopplade. Inom outdoor är ledarskapet ett viktig faktor för att kunna leda människor på ett tryggt, förtroendeingivande, inspirerande och säkert sätt. Därför har vi skapat en utbildning som för samman entreprenörskap och ledarskap i ett intensivt utbildningskoncept som vi valt att kalla certifierad Outdoorledare.

Entreprenörskap handlar både om att förverkliga idéer och göra de ekonomiskt hållbara men entreprenörskap handlar också om att våga ta risker för att skapa lösningar, att utveckla och organisera nätverk samt att se möjligheter istället för problem. Genom lärande för hållbar utveckling kanaliseras entreprenörskap för att ta sig an uppgifter som direkt eller indirekt bidrar till hållbar utveckling.

Outdoorledaren har goda kunskaper om säkerhet, kvalitetssäkring och systematiskt säkerhetsarbete, och har även goda insikter om sig själv som ledare.

Trailledaren är en Outdoorledare med inriktning mot traillöpning. Denna titel kan man få antingen genom att specialinrikta sig mot traillöpning under Outdoorledarutbildningen eller genom att gå en Steg 2 – Traillöpning.

 

 

Vi erbjuder utbildningar för att underlätta för entreprenörer inom outdoor. Genom våra utbildningar vill vi förmedla kunskap och tankeväckande som stärker entreprenörer att våga och försöka, och att undvika de värsta fallgroparna. Outdoorbranschen är speciell. Det är en speciellt typ av produkter som behöver hanteras på ett speciellt sätt. Därför tycker vi att det väldigt viktigt att skapa entreprenörsutbildningar med fokus på outdoor.