ICM

ICM står för Incident and Crisis Management och är en modell för översyn och upparbetning av ett systematiskt säkerhetsarbete anpassat för outdoor. Under denna tre dagar långa utbildningar ges du som deltagare möjlighet att fördjupa dig i olika block inom ICM. Efter utbildningen ska du ha den kunskap som krävs för att kunna bygga ett fullvärdigt ICM-arbete i din organisation eller inför ditt event.

Om din organisation vill ta steget vidare efter utbildningen finns möjligheten att bli ett ICM-godkänt event/organisation. Läs mer om detta här!

Utbildningsinnehåll
Utbildningen genomförs utifrån de block som ingår i ICM-modellen. Deltagarna kommer ha möjlighet att påbörja uppbyggnad av ett ICM-arbete för den organisation man representerar.

 

Utbildningstid
Utbildningen är förlagd under tre dagar, där teori kommer att varvas med praktik. Ett övergripande tidsschema kan se ut så här:

Dag 1
kl. 8-19

Dag 2
kl. 8-19

Dag 3
kl.8-17

Nivå & förkunskaper

Detta är en grundutbildning. Läs mer om nivåerna här
Det är inga förkunskapskrav.

Längd

3 dagar

Plats

Helsingborg

Detta ingår

Kursmaterial
Karta

PHAST – Phase Training.

Uppbyggnaden av utbildningen följer en systematiskt modell för urval av pedagogiska modeller och innehåll. Se www.phast.se 

ICM – Incident and crisis management.

En modell för översyn och uppbyggnad av systematiskt säkerhetsarbete.

QAP – Quality in activity planning.

En modell för systematisk riskhantering och kvalitetssäkrat informationsflöde gentemot deltagarna.

SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Nordic Preparedness är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF, vilket medför att vi följer deras kvalitetsmodeller.

ERC– European Resuscitation Counsil

ERC är europeiska standardiseringen för första hjälpen, vilket bygger på aktuell forskning. Vi tillämpar ERC:s riktlinjer.

HLR-rådet – Svenska organisationen för hjärt- och lungräddning

HLR-rådet är den svenska instansen för kvalitetssäkras hjärt- och lungräddning (HLR). Vi följer HLR-rådets standarder för HLR.