ICM-godkänd organisation/event

Att vara ett ICM-godkänt event är en certifiering som är en kvalitetsstämpel för er och för era kunder. Genom att uppfylla kraven för ett fullvärdigt ICM-arbete visar er organisation att ni värdesätter kundernas trygghet och säkerhet. Stämpeln kan användas på er webb, i informationsmaterial och på kläder.

ICM bygger på en systematiskt genomgång av komponenter i det systematiska säkerhetsarbetet, läs mer här! Till de olika blocken finns en struktur med frågeställningar som utgör stöd vid översynen. Till dessa frågeställningar kopplas efter uppstartsmötet fler frågestälningar utifrån den aktuella organisationens verksamhet.

Kostnader

Uppstartskostnad                                             4000 kr

Certifieringsavgift/år                                    4000 kr

Eventuellt stöd i uppbyggnad                      Offert

 

I uppstartskostnaden ingår fas 1-4 i ansökningsprocessen samt första årets certifieringsavgift. Det som tillkommer är transportkostnader för den som genomför processen.

Kostnaden faktureras i början av varje år. I samband med godkänd översyn får organisationen tillgång till loggor och grafiskt material.

 

Gör din ansökan idag!

Fyll i din ansökan genom formuläret på denna sida. Vi återkommer till dig inom tre arbetsdagar.

Du förbinder dig inte till något genom att du skickar formuläret. Processen dras igång i samband med uppstartsmötet.