Avancerad sjukvård – Grund

Olyckor ska inte ske, men när de ändå gör det så är kunskap om sjukvård värdefullt. Då du befinner dig på aktivitet i skog, mark och hav befinner du dig ofta i områden där du kan bli tvungen att klara dig själv länge eftersom räddning kan ha svårt att ta sig till platsen. Då är du utelämnad åt dina kunskaper.

Under utbildningen får deltagarna öva såväl teoretiskt som praktiskt med ett enkelt sjukvårdskit. Kitet är anpassat för att vara så lätt att ta med sig som möjligt.

Utbildningen genomförs av professionella utbildare med lång praktisk erfarenhet av akut omhändertagande.

Utbildningsmoment

Grunden i utbildningen utgörs av följande moment:

  • Samhällets resurser – Hur funkar alarmeringen och vilka resurser finns?
  • Sjukvårdsmaterial
  • Livräddande hjälp (Enligt Svenska HLR rådets riktlinjer)
  • Basal hjärt- och lungräddning
  • Effektiv hosta (luftvägsstopp)
  • Hjärtstartare introduktion
  • Strukturerat omhändertagande/undersökning enligt L-C-A-B-C-D-E
  • Vad du ska göra och i vilken ordning vid sjukdom och olyckor
  • Sjukvård – olycksfall (kort beskrivning om vad som händer i kroppen samt vad du ska/kan göra)

Nivå & förkunskaper

Detta är en grundutbildning. Läs mer om nivåerna här
Inga förkunskaper krävs.

Längd

2 dagar

Plats

De flesta tillfällen genomförs på Kullaberg

Detta ingår

Kursmaterial
Karta

PHAST – Phase Training.

Uppbyggnaden av utbildningen följer en systematiskt modell för urval av pedagogiska modeller och innehåll. Se www.phast.se 

ICM – Incident and crisis management.

En modell för översyn och uppbyggnad av systematiskt säkerhetsarbete.

QAP – Quality in activity planning.

En modell för systematisk riskhantering och kvalitetssäkrat informationsflöde gentemot deltagarna.

SAUF – Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.

Nordic Preparedness är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF, vilket medför att vi följer deras kvalitetsmodeller.

ERC– European Resuscitation Counsil

ERC är europeiska standardiseringen för första hjälpen, vilket bygger på aktuell forskning. Vi tillämpar ERC:s riktlinjer.

HLR-rådet – Svenska organisationen för hjärt- och lungräddning

HLR-rådet är den svenska instansen för kvalitetssäkras hjärt- och lungräddning (HLR). Vi följer HLR-rådets standarder för HLR.